Assembleon / Yamaha SMT Nozzles

YVL88 II/ YV100 II EMERALD/TOPAZ II SMT NOZZLE

YV112 COMET SMT NOZZLES

Assembleon Nozzles

PA 2962-81 5322 360 10335
                    5322 479 60083
                    5322 479 60084
                    5322 360 10289
                    5322 360 10291

YMH CSM 66/84 SMT NOZZLE

YM84 SMT NOZZLE

YM51 SMT NOZZLE

YV100X/XG TOPAZ OPAL X XII SMT Nozzles

YV88X/XG EMERALD X XII SMT Nozzles

YG200 MG2 SMT Nozzles

YG100 MG1 SMT Nozzles